Tieto lisää turvaa

Tulityökorttikoulutus

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran.

Tulitöiden turvallisuuskoulutus antaa kattavasti tietoa tulityöpaikoista, tulipalon vaaroista, vahinkojen ennaltaehkäisystä, säännöksistä, vaihtoehtoisista työmenetelmistä sekä lisää henkilöstön alkusammutustaitoja. Tulitöitä tekevällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Tulityökortin voimassaoloaika on viisi vuotta.

Uudistunut tulityökorttikoulutus sisältää katto ja vedeneristys tulityökortin eli yhdestä koulutuksesta saa uuden kortin joka pitää sisällään molemmat.

Kurssi on päivän mittainen.

Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

  • Tulityö turvallisesti
  • Vastuut ja velvollisuudet
  • Tulityöriskit eri toimintaympäristössä
  • Turvatoimet eri toimintaympäristössä
  • Suojausharjoitus
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Alkusammutusharjoitus
  • Koe
Facebook
Twitter
LinkedIn

Tulevat koulutukset

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!