Tieto lisää turvaa

Tieturva II

Tieturva II -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Tieturva II kurssi käydään verkkokoulutuksena joka löytyy osoitteesta https://e-tieturva.fi/

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

  • tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen
  • turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen
  • lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen
  • yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
  • perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
  • rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen
Kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva II -kortin.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Tulevat koulutukset

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!