Tieto lisää turvaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

Kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen tavoitteena on:

  • Auttaa koulutettavia ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina.
  • Antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu työpaikalla.
  • Antavat koulutettaville perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Tulevat koulutukset

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!